Атестація (від лат. "свідчення”)–визначення

            кваліфікації, рівня знань працівника чи того,

            хто вчиться; відгук про його здібності, ділові
            та інші здібності

       Перспективний план

Інтерактивна карта,де зібрана вся інформація про діючі навчально-практичні центри закладів професійної (професійно-технічної) освіти  України,на базі яких можливе проходження стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників знаходиться за посиланням:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TdvcOAfyKPMI99OTJ_GIl-OV1wwpHKF7&fbclid=IwAR1qQp7Fy2XvwXu31DdWHqiQ2XM3Ty3OuL9ci7kwDb9ZNPZX-T_7dY23mcU&ll=49.01369303671052%2C30.40716825000004&z=6

 

  2017 2018 2019     2020       

Підвищення
кваліфікації

Атестація

Підвищення
кваліфікації

Атестація

Підвищення
кваліфікації

Атестація

Підвищення
кваліфікації

Атестація
Викладачі
загальноосвітніх
дисциплін
Герко М.В
Попович І.В
Власик О.В.
Цімболинець К.В
Власик О.В.

Гуда В.Ю

Іванова Н.О
Добоній Ю.Ю


 

Гулович М.І.

Мелеш Г.А
Добоній Ю.Ю
Дувалко О.О
Попович І.В

Іванова Н.О.

Герко М.В
Лакатош В.М
Дьолог В.В

 


Лакатош В.М
Дьолог В.В
Іванова Н.О
Губаній Т.А

   
Викладачі
спеціальних
дисциплін

Гештень Н.Ф
Білас Ю.В
Курчак М.Д

 

   


Гештень Н.Ф
Лендєл М.М
Курчак М.Д

Пліхта А.А
Липчак С.Ю

Білас Ю.В
Дарчі О.І

   
Майстри
виробничого
навчання
Шрамко С.В
Дрозд І.І
Бобаль М.М.
Похил В.В
Курчак М.Д
Партека Б.О
Плоскіна Е.С
УлеганецьМ.С
Козар В.М
Дарчі О.І
Цанько В.І

Лендєл М.М.
Дарчі О.І  


Шрамко С.В
Бобаль М.М.
Партека Б.О
Плоскіна Е.С
Цанько В.І

Бобаль Г.І.

Дрозд І.І

 
Дарчі О.І
Курчак М.Д
Дрозд І.І
Похил В.В
   
Інші
педпрацівники
Гулович М.І
Білас Ю.В
Власик О.В.
    Герко М.В


Калій В.М