Атестація (від лат. "свідчення”)–визначення

            кваліфікації, рівня знань працівника чи того,

            хто вчиться; відгук про його здібності, ділові
            та інші здібності

       Перспективний план

  2017 2018 2019     2020       

Підвищення
кваліфікації

Атестація

Підвищення
кваліфікації

Атестація

Підвищення
кваліфікації

Атестація

Підвищення
кваліфікації

Атестація
Викладачі
загальноосвітніх
дисциплін
Герко М.В
Попович І.В
Іванюк І.П
Власик О.В.
Цімболинець К.В
Власик О.В.

Гуда В.Ю

Іванова Н.О
Груша В.Г
Добоній Ю.Ю
Ковтун Л.І

 

Мелеш Г.А
Груша В.Г
Іванюк І.П
Добоній Ю.Ю
Дувалко О.О
Попович І.В

Герко М.В
Лакатош В.М
Фотул С.В
Дьолог В.В

 

Філак І.О
Лакатош В.М
Дьолог В.В
Фотул С.В
Іванова Н.О
МателегаС.М
Губаній Т.А
Ковтун Л.І

   
Викладачі
спеціальних
дисциплін
Попович Н.В
Гештень Н.Ф
Білас Ю.В
Курчак М.Д

 

   

Попович Н.В
Гештень Н.Ф
ШтиглинецьМ.Г
Курчак М.Д

Пліхта А.А
Липчак С.Ю

Білас Ю.В
Дарчі О.І

   
Майстри
виробничого
навчання
Шрамко С.В
Дрозд І.І
Бобаль М.М.
Похил В.В
Курчак М.Д
Партека Б.О
Плоскіна Е.С
УлеганецьМ.С
Козар В.М
Маринець Г.В
Цоліган С.С
Дарчі О.І
Цанько В.І

Лендєл М.М.
Дарчі О.І  

Маринець Г.В
Шрамко С.В

Бобаль М.М.
Партека Б.О
Плоскіна Е.С
Цанько В.І

Туряниця Н.П
Дарчі О.І
Курчак М.Д
Туряниця Н.П
Цоліган С.С
Дрозд І.І
Похил В.В
   
Інші
педпрацівники
Гулович М.І
Білас Ю.В
Власик О.В.
     

МателегаС.М
Калій В.М

МателегаС.М