МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ 

ВИКЛАДАЧІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

Голова методичної комісії: Добоній Ю.Ю.

Всього членів методичної комісії:

Проблема над якою працює комісія:

Звіт роботи методичної комісія за 2015-2016 н.р.

Напрацювання членів методичної комісії.