ПСИХОЛОГІЧНА  СЛУЖБА

 

Проблемна тема:                
"Психологічне забезпеченняо особистісно–орієнтованого навчання. Профілактика девіантної поведінки підлітків засобами впровадження програми здорового способу життя”

Основна мета діяльності: сприяти саморозвиткові особистості учня; v захист психічного здоров'я усіх учасників навчально – виховного процесу.