Попович (Власюк) Ірина Василівна
Посада: викладач  української  мови  та  літератури.
Освіта: вища.  Дрогобицький  державний  педагогічний університет ім. І.Я.Франка.
Спеціальність за фахом:   Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література.  Присвоєно кваліфікацію спеціаліста: вчитель української  мови і літератури та зарубіжної  літератури.
Стаж педагогічної роботи, з якого року на посаді: 15років, з  2001р.  
Рік та результати останньої атестації:   2004р. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». 
Підвищення кваліфікації: 2012р. Ужгород, Закарпатський інститут післядипломної  педагогічної  освіти, вчителів  української мови та літератури з оцінкою «відмінно», №2419.
Мета атестації:  Підвищення фахового рівня вчителя.   

 
Педагогічна діяльність 
Методична проблема: «Виховний вплив літератури на формування світогляду учнів».  
Відкриті уроки на рівні навчального закладу для методкомісії гуманітарних дисциплін:
    Березень 2012р. – відкритий урок з мови «Емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку».
     Грудень 2012р. – відкритий урок-презентація з літератури «Доки страждати будеш, Маріє? УПЧ. За романом Уласа Самчука «Марія».

Методичні напрацювання
 - Доповідь: «Виховні можливості вчителя на уроках літератури».
 - Урок-презентація з літератури «Доки страждати будеш, Маріє? УПЧ. За романом Уласа Самчука «Марія».
 - Комбінований урок, що  вміщує  документальний  відеофільм про голодомор 33-го, короткі повідомлення учнів з біографії письменника за планом, дискусію за проблемними питаннями.

Методичні розробки:
 - різнорівневі завдання з мови  за темами: «Морфологія», «Просте речення», «Складне речення», «Пряма мова. Діалог».

Позанавчальна робота      
Гурток з мови та літератури «Березіль». 
Mета: Прищепити цікавість до звичаїв та традицій нашого  народу; поглибити знання учнів з  української мови та літератури; виховувати почуття  любові, поваги до інших.  
 - 2012 р. – виховна година «Шевченко і світова література».
 - 2012р.  – виховний захід «Як  може вплинути література на кожного з нас?»