Білас Юлія Вадимівна
Посада: Заступник директора з НР; викладач професійно-теоретичної підготовки
Освіта: Вища, Одеський інженерно-будівельний інститут, архітектурний факультет
Стаж педагогічної роботи – 31 років  
Результати останньої атестації:  2009 р., підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», звання «викладач-методист».  
Підвищення кваліфікації: НМЦ ПГОК у Хмельницькій обл. викладачів професійно-теоретичної підготовки   16.11.2012р. 12СПК 926353;  
Предмет, який викладає: читання креслень, будівельне креслення, технічне креслення, спеціальний малюнок  

 
Педагогічна діяльність:


Мета атестації: підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «викладач-методист».
Мета: реалізувати свій творчий потенціал; виховати обдарованого, зацікавленого, працьовитого учня; допомогти учням реалізувати свої інтереси та творчі здібності.  

Методична проблема: «Формування поля креативності засобами сучасних педагогічних технологій»  

Методичні напрацювання:
Креативний розвиток учнів на уроках креслення Методичні рекомендації. – Ужгород,2005.–40с. Рекомендується для використання у повсякденній роботі викладачами креслення усіх типів навчальних закладів. Схвалено методичною радою НМЦ ПТО  Протокол №1 від 27.02.2004 р  

Публікації:
Методична розробка уроку: «Прямокутна ізометрична проекція. Фронтальна диметрична проекція. Загальні відомості» Інформаційно-методичний збірник навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області. «Вісник №3,4 2013 рік.    
Збірник методичних напрацювань педагогічних працівників Свалявського професійного будівельного ліцею - 2011-2012 р.р. ; 2012-2013  

Участь у обласних конкурсах:
Обласний ярмарок творчості педагогічних працівників та учнів ПТНЗ (2009)
Обласний конкурс «Парад професій-2010»  
2013 рік диплом переможця огляду-конкурсу на кращий навчальний проект, створений за освітньою програмою Intel® „Навчання для майбутнього” у номінації „Загальнопрофесійна та професійно-теоретична підготовка”   проект «Будинок моєї мрії»   

Відкриті уроки у рамках роботи методичної комісії:
1.«Прямокутна ізометрична проекція. Фронтальна диметрична проекція. Загальні відомості»
2.«Геометричні побудови. Правильні багатокутники»,
3. «Читання робочих креслень».
4. «Перерізи».
5. «Загальні креслення будівель і споруд».    

Участь у роботі методичної комісії, засідань педагогічної ради, творчих груп:
- Доповідь на тему: «Основні напрями і форми активізації пізнавальної  та практичної діяльності учнів» (засідання методкомісії , протокол №4 від 11.04.2011)
- Доповідь на тему: «Сучасний урок з професійно-теоретичної підготовки» (засідання педагогічної ради протокол  від 5.01.2012)
- Доповідь на тему: «„Впровадження інноваційних форм і методів навчання як чинник підвищення якості підготовки конкурентоспроможного робітника» (педагогічні читання,січень 2013 р.)
- Участь у складі журі обласної  олімпіади з креслення
- участь у творчий групі інноваційного проекту   інноваційні  форми організації  профорієнтаційної роботи  

Позанавчальна робота:
Профорієнтаційний кліп  (2010)
Мета: популяризація професій навчального закладу
участь у створенні Профорієнтаційного кабінету на сайті ліцею
Презентації - виховна робота, з історії ліцею   

Участь в обласних  олімпіадах з креслення:
1. Степанюк О.В. (2 місце)2005
2. Шаранич П.М. (3місце) 2009
3. Ребриш Є.В.(5місце) 2014.