Герко Марія Василівна

Посада: Заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач правознавства та трудового законодавства

Освіта: Український державний університет харчових технологій, 2001 рік, спеціаліст з економіки і права;

Національний університет «Львівська політехніка», 2015 рік магістр управління навчальним закладом.

Стаж педагогічної роботи: 16 років, 2002р.

Дата та результати попередньої атестації: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «старший викладач» 2016 р.

Підвищення кваліфікації:

- Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, курси вчителів історії та правознавства, посвідчення ЗІСПК 028856 м. Ужгород 2017р.;

- Університет менеджменту освіти НАПН України, курси заступників директорів з навчально-виховної роботи та соціальних питань ПТНЗ з оцінкою "відмінно", посвідчення 12 СПВ 017223 м.Київ 2013 р.;

- НМЦ ПТО у Хмельницькій області, курси викладачів професійно-теоретичної підготовки з оцінкою "відмінно", посвідчення 12 СПВ 040116, 2014 р. ;

- Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, курси вчителів географії, посвідчення ЗІ СПК 015887, м.Ужгорорд 2015 р.;

- Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, навчання та перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності , посвідчення №665.

Володіння ІКТ: 72-год. Курси комп'ютерної грамотності 2013р., Інтел «Навчання для майбутнього» (версія 10.1) –2014 р., Сертифікат з навчального тренінгу «Використання технології «Веб-квест» у підготовці кваліфікованих робітників» –2017р.

Мета атестації: активізація творчої професійної діяльності викладача, підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», встановлення педагогічного звання "старший викладач".

 

 

Педагогічна діяльність

Методична проблема: активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках правознавства та в позаурочний час.

Відкриті уроки:

  1. Поняття і загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина.
  2. Загальна характеристика трудового права України.
  3. Органи судової влади України.
  4. Вибори, референдум в Україні.
  5. Трудові права неповнолітніх.
  6. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

 

Результати участі учнів у предметних олімпіадах, фахових конкурсах:
Районні олімпіади:

2012-2013 н.р. – І місце;

2013-2014 н.р. - І місце;

2014 -2015 н.р. - І місце;

2015-2016 н.р. - І місце.

2016-2017 н.р. - ІІІ місце;

2017-2018 н.р. – ІІІ місце.

Участь у обласних конкурсах веб-бінарах:

Обласний конкурс «Мій інноваційний урок» (2014 р.) – диплом І ступеня департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації;

Обласний огляд-конкурс на кращий профорієнтаційний відеоматеріал «Моя професія – моя гордість» серед професійно-технічних навчальних закладів (2015р.)

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно» 2017 р.

Участь у ІІІ етапі всіх фестивалів-конкурсів «Воскресни писанко!».

Круглий стіл: «Системний підхід до організації виховної роботи в навчальному закладі, визначення основних завдань для покращення її результативності»: Доповідь на тему: «Робота з батьками – важлива складова успішної організації виховного процесу в ПТНЗ».

 

Методичні напрацювання:


Сучасне життя досить складно уявити без використання комп’ютерної техніки. В умовах значного зростання кількості нової інформації традиційний навчально-методичний супровід неспроможний забезпечити виконання таких освітніх завдань, як оновлення змісту освіти, забезпечення особистісно-орієнтованого навчання, активізації процесу розвитку творчих здібностей, умінь та навичок учнів, застосування набутих знань при розв’язанні нетрадиційних завдань. Сучасні комп’ютерні технології дають можливість викладачу у процесі підготовки до уроку якісно поліпшити процес засвоєння навчального матеріалу. Презентаційні технології застосовуються мною на різних етапах уроку та в різних формах: як наочність при вивченні нового матеріалу, як інформаційний довідник при самостійній роботі, при виконанні творчих завдань, у вигляді тестів для тематичного оцінювання.

Професійна направленість здійснюється мною, як на уроках, так і в позаурочний час. Основним завданням правовиховної роботи з молоддю є формування шанобливого ставлення до закону, нетерпимість до порушень законності та правопорядку, систематична профілактика правопорушень, викорінення шкідливих звичок серед учнів.

Специфіка позакласної правовиховної роботи передбачає вплив на емоції, волю, поведінку молодих людей, сприяє розумовій активності, більш глибокому усвідомленні правових знань. З учнями систематично проводяться бесіди, конференції, диспути, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, соціальних служб, суду, юстиції тощо, практичні заняття з формування навичок застосування правових знань для пояснення фактів оточуючого життя (аналіз юридичних ситуацій), проведення тижня юридичного всеобучу, турніри знавців закону і права, дні правових знань, тиждень права. Учні готують реферати, конференції, учнівські презентації, проекти тощо.

В рамках тижня проводяться такі правові заходи:

1. Правова вікторина «Найрозумніший».

2. Правова вікторина Що? Де? Коли? .

3. Круглий стіл «Якщо тебе затримала поліція».

4. Виховний захід «Вечір з Андрієм Малаховим».

5. Юридичний КВК.

6. Усний журнал «Декларація прав людини – права та обов'язки кожного».


Щорічно кабінет поповнюється різним дидактичним матеріалом:

- теми: «Основи теорії держави»;
- теми: «Основи теорії права. Правовідносини»;
- теми: «Основи публічного та приватного права».

Розроблено збірник тестових завдань, які виконують на уроках узагальнення вивченого матеріалу, збірник задач та кросвордів з правознавства, розроблено ряд мультимедійних презентацій до уроків( 31 урок) та завдань для олімпіади.

Позанавчальна діяльність:

- Тематичні виховні години:
- «Твоя правова культура»;
- «Підлітки мають знати свої права»;
- «Відповідальність підлітків за свої вчинки»;
- «Право на освіту та отримання професії»;
- «Що означає бути людиною»;
- «Конституція України – логічне продовження розвитку українського демократичного державотворення»;
- «Життя людини – найвища цінність» та ін..

Публікації:

Збірка «Сценарії масових заходів», схвалена навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Закарпатській області 15 травня 2012 року, протокол №2.

Збірник методичних напрацювань педагогічних працівників Свалявського професійного будівельного ліцею - 2012-2013 р.р.

Інформаційно-методичий збірник НМЦ ПТО у Закарпатській області №4, 2014 року сценарій виховного заходу “Правовий клуб веселих і кмітливих.

Збірка сценаріїв виховних заходів патріотичного спрямування НМЦ ПТО у Закарпатській області «Щоб мати Україну – треба бути українцями» 2015 р.