Лакатош  Владислав  Михайлович

 

  Посада: викладач  фізики.

  Освіта:  Вища. Ужгородський  національний  університет.Спеціальність  за  фахом  викладач  фізики  та  астрономії
  Стаж педагогічної роботи: 24 років, на посаді викладача з 1992 року. 
  Дата та результати попредньої атестації:  2014р. Підтверджено кваліфікаційну   категорію "викладач   вищої  категорії" присвоєно  звання  "старший  викладач".

  Підвищення  кваліфікації  протягом  останніх  5 років:  2014  рік вчителя  фізики  та  астрономії   за  заочною  формою  навчання  з  оцінкою  «відмінно». 2014 рік .

Мета  атестації:  Підтвердження  кваліфікаційної  категорії  "спеціаліст вищої   категорії", педагогічного  звання "старший  викладач"

 

Педагогічна діяльність


Методична проблема «Підвищення  інтересу  учнів  до  вивчення  фізики  шляхом  створення  проблемних  ситуацій  на  уроках».

Кредо: «Розум  полягає не тільки  в знанні, а  й  в  умінні  застосувати  знання  до   справи.»                                                    Аристотель

Відкриті уроки в рамках роботи методичної комісії: 
Травень 2015 «Шкала  електромагнітних  хвиль».


Методичні напрацювання
          Запровадження  та  використання  на  уроках  фізики  електронних засобів  навчання «Квазар - мікро». Цей  курс  включає  ілюстрації, відеосюжети, запитання   та  задачі  для  самоперевірки.

Також  систематизовані  в  електронному  вигляді  конспекти  для  уроків  фізики  та  презентації  до  них, розроблено  ряд  тестів  для  перевірки  знань   учнів.

  Мною проводиться постійне поповнення видань котрі продовжують серію наочних посібників зі шкільних дисциплін, які допоможуть учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання і вміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи. Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми зі шкільного курсу фізики. Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо.

  Структурно-змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань. Пропонований наочний довідник  є надійним помічником і порадником в опануванні шкільного курсу фізики.


Позакласна робота