Дьолог Віталія Володимирівна
Посада:  викладач математики
Освіта: Ужгородський Державний університет, 1996 р., математик
Стаж педагогічної роботи:  15 років
Рік та результати останньої атестації: 2014 рік, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання "старший викладач”.
Підвищення кваліфікації:   червень 2013 року, Ужгород, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво ЗІ СПК № 006674 
Володіння ІКТ:  курси  Intel® „Навчання для майбутнього”,  2010 рік
Предмет, який викладає: математика  

Педагогічна діяльність
Методична проблема
 Впровадження інноваційних технологій навчання на уроках математики як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів.


Відкриті  уроки
«Розв’язування тригонометричних рівнянь», 2010
«Розв'язування прикладних задач з комбінаторики», 2011
«Перпендикуляр і похила», 2013
Перший урок 2012 «Шлях до здорового способу життя»

"Декартові координати і вектори у просторі", 19 березня 2015 р.

Інноваційний проект: «Застосування активних методів навчання шляхом використання завдань професійного спрямування на уроках математики»


Позакласні заходи

Усний журнал «Математика в сузір’ї професій», 2010.
Усний журнал "Календар", 2010
Конференція "Творці математики з України", 2011.
Конференція "Математика і гармонія ", 2012

Усний журнал «Українські жінки-математики», 19 травня 2015 р.

Участь у конкурсах
На кращий інноваційний урок з математики, 2012
На кращий навчально-виховний проект Інтел, 2010


Розробки
"Міні-збірник задач з виробничим змістом", розглянуто і затверджено на засіданні методкомісії викладачів природничо-математичної підготовки, протокол №2 від 24 вересня 2013 р.

Доповідь для засідання обласної методичної секції викладачів природничо-математичних дисциплін
«Застосування активних методів навчання шляхом використання завдань професійного спрямування на уроках математики», 12 лютого 2013

«Конструювання уроку математики на основі особистісно-диференційованого підходу»,  

«Акмеологічні підходи до реалізації виховної мети на уроках математики»,


Доповіді для методичної комісії викладачів природничо-математичних дисциплін Свалявського ПБЛ:
"Шляхи формування основних груп компетенцій учнів", 2013
"Особистісно-орієнтована технологія навчання при викладанні математики",2013
"Інтерактивні методи роботи на уроках математики", 2012
"Використання проектної технології на уроках математики", 2012
"Розвиток логічного мислення на уроках математики", 2011
"Формування просторової уяви школярів на уроках стереометрії", 2011
"Розвиток творчих здібностей учнів ", 2010

Доповіді для методичної комісії класних керівників Свалявського ПБЛ
"Залучення учнівського самоврядування до вирішення питань організації навчально-виховного процесу", 2012
"Конфлікти та їх вирішення",2012
"Толерантність - ціннісна й поведінкова складова особистості", 2013

 

Участь у конкурсах, олімпіадах.

II етап Всеукраїнської олімпіади з математики

Поринець Мар’яна   (11 кл) –  ІІ місце


Публікації
«Інноваційні технології при викладанні математики». Інформаційно-методичний збірник навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області «Вісник» № 3,4’ 2012
Збірник методичних напрацювань педагогічних працівників Свалявського професійного будівельного ліцею - 2011-2012 р.р. 
Веб-портал  "Учительський журнал"-on-line