Перша майстерня ФЗО№16Навчальний корпус

Сторінками історії…

 Виробниче навчання маляр, штукатур (1953) Виробниче навчання у групі столярів (1960)

 

 Я будівничий
   і цим ім’ям горджусь,
   Воно мов промінь сонця
   непогасний.
   З ним до висот незнаних

   підіймусь

В життя веде безліч доріг. Кожен вибирає свою. Яку- не головне. Важливо, як по ній іти, щоб жити не лише для себе, а й для людей, вкладати в кожну справу частинку свого розуму і серця, залишаючись людиною. Відомо, що саме праця створила людину. Праця підняла її на ноги, зміцнила її руки, удосконалила її унікальний мозок. Все, що тисячоліттями створювалось на землі: від кам'яної сокири до мікроскопу, від першого плуга до Ейфелевої башти - створено працею. І якою ж повинна бути щасливою людина, яка вміє і любить орати, сіяти і будувати міста Саме умінню будувати ось уже майже 70 років вчать в Свалявському професійному будівельному ліцеї - одному з найстаріших навчальних закладів нашого краю.

Училище було організовано в жовтні 1946р., невдовзі після воз’єднання Закарпатського краю з матір’ю – Україною. Два роки, тобто з жовтня 1946р. ліцей мав офіційну назву ФЗО №16, яке розташовувалося у трьох невеликих дерев'яних бараках паровозного депо фірми “Латориця”. Ці приміщення служили першими майстернями. ФЗО №16 було створено на базі підприємств тресту «Закарпатліс» і готувало столярів, слюсарів, бригадирів по ремонту вузько колійних залізниць. З жовтня 1948р. по жовтень 1963р. це було РУ №10. В 1960р. училище було переведено на підготовку робітників будівельних професій для тресту «Закарпатбуд». З 1963р. по 1964р. училище мало офіційну назву ГПТУ №46.

Наступною сторінкою історії було розширення навчально-матеріальної бази, укомплектування училища інженерно-педагогічними кадрами Держкомітет УРСР в 1969р. переводить Свалявське профтехучилище №9 на підготовку робітників-будівельників з середньою освітою. В 1985 році зведено адміністративно-побутовий корпус з їдальнею, актовим і спортивним залами, бібліотекою, адміністративними приміщеннями. Руками учнів та їх наставниками створено 24 кабінети, лабораторії, сучасні комп’ютерні класи, що відповідають вимогам сьогодення, обладнано дев’ять майстерень, в яких учні здобувають професію. Згідно Наказу Управління освіти і науки від 25.11.2002 року та Міністерства освіти і науки України від 15.11.2002 року професійно-технічне училище №9 реорганізовано в Свалявський професійний будівельний ліцей .

 Немало об'єктів побудували наші випускники по всій Україні і за її межами. За час існування навчального закладу випущено близько 20 тисяч фахівців. Немає галузі господарства, де б не працювали вихованці Свалявського будівельного ліцею. І сьогодні наш колектив продовжує добрі традиції закладу. В ліцеї навчаються понад 400 юнаків і дівчат, які оволодівають будівельними професіями, спеціальністю оператора комп'ютерного набору та слюсаря з ремонту автомобілів. Вагомий внесок у навчання і виховання робітничих кадрів вкладають досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання . Сьогодні нам є ким пишатися .

Крізь роки проносять випускники ліцею слова вдячності своїм наставникам: Муравейнику В А., Пащенко Є.О., Софілканичу Ю.М., Цанько М.В., Нібаку М.М., Шкрібі І.І., Сенюті М.В., Махлинцю Й.В. та багатьом іншим. Час не вивітрив з пам'яті вдячну згадку про вчителів, які віддавали тепло душі своїм учням.  Це шановані : Сарканич В.В. ,Дяченко В.І., Фізер Е.І., Дзямко О.С., Павлишинеиь М.В., Дуда Г.І., Ярош Л.Г., Байса М.І., Русин І.І., Ярчіч В.М., Рімек М.Г., Удовицький О.Ф., Біняшевський В. В.

Щороку педагогічний колектив поповнюється молодими перспективними працівниками. В ліцеї створені умови як для навчання  так і для відпочинку. Працюють предметні гуртки і гуртки технічної творчості, спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності та духовий оркестр, який носить звання Народного.

Понад 25 років навчальний заклад очолює Гулович Михайло Ілліч, який всю свою творчу енергію. господарський хист і надзвичайну працьовитість спрямував на розвиток матеріально-технічної бази училища відповідно до вимог стандартів. Протягом років ведеться робота по добудові корпусів, майстерень, гуртожитків, створюються сучасні кабінети, лабораторії, впроваджуються нові професії, яких потребує ринок праці.

Одним із пріоритетних завдань на сьогоднішній день педагогічний колектив бачить у формуванні в учнів ліцею професійних умінь, які допоможуть їм у майбутньому знайти престижну роботу, конкурувати з кваліфікованими робітниками, застосовуючи сучасні матеріали та нові технологи. Намагаючись йти в ногу з часом, викладачі і майстри виробничого навчання шукають шляхи вдосконалення методів теоретичного та виробничого навчання. Дирекція і працівники ліцею залучають учнів до виробничої діяльності, до надання платних послуг населенню та виготовлення продукції на замовлення, до виконання робіт на новобудовах міста. Бути чесними і чистими душею, бути працьовитими і гідними громадянами своєї Батьківщини вчить учнів Свалявський професійний будівельний ліцей.  Колективом ліцею приділяється увага зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази ліцею. Майстерні поповнилися інструментами та засобами малої механізації, проводяться поточні ремонти приміщень. Силами працівників та учнів ліцею виконуються ремонтні роботи  приміщень, облаштований конференц-зал, актовий зал, та спортзал. Створені майстерні автослюсарів та електрогазозварників.

В гуртожитку обладнані: вестибюль з вітальнею та місцем для чергового по гуртожитку, кабінет вихователя, клас самопідготовки, комп’ютерний клас з підключенням до мережі Інтернет. Зараз проводяться ремонтні роботи в житлових кімнатах та коридорах.

Основною метою діяльності Свалявського професійного будівельного ліцею є надання громадянам України первинної професійної освіти з обраних ними в навчальному закладі професій відповідно до їх здібностей, інтересів і фізичного розвитку для задоволення потреб економіки регіону та Свалявського району у кваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці робітничих кадрах. Навчальним закладом намічені стратегічні напрямки розвитку:

  • удосконалення організації навчально-виробничого процесу, на основі впровадження передових педагогічних технологій, вибір ефективних форм і методів навчання відповідно до оновлення змісту професійної освіти, зумовленого потребами сучасного ринку праці;
  • зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів, навчально- виробничих майстерень, забезпечення їх новими засобами навчання, сучасним обладнанням, інструментами та матеріалами;
  •  впровадження в навчальний процес комп’ютерної техніки, відповідного програмного забезпечення, максимальне використання засобів інформації та забезпечення доступу працівників та учнів ліцею до Інтернету;
  • щорічне проведення із центрами зайнятості моніторингу регіональних потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках та врахування цих даних у форму ванні планів набору;
  • розширення спектру професій підготовки, перепідготовки робітників із числа незайнятого населення та на договірній основі з підприємствами і організаціями;
  • залучення коштів спонсорів для зміцнення навчально-матеріальної бази, поповнення кабінетів, навчальних майстерень новим технологічним обладнанням, інструментами та матеріалами;
  • доукомплектування майстерні газозварників обладнанням для зварювання алюмінію та інших кольорових металів
  • доукомплектування навчальних майстерень сучасним обладнанням;
  • розширення асортименту, збільшення обсягів випуску продукції в майстернях та її реалізації, надання послуг населенню.

Будівельна та деревообробна галузі, сфера послуг залишаються пріоритетними для розвитку в нашому регіоні. У м. Сваляві та Свалявському районі крім ліцею немає жодного навчального закладу, де здійснювалася б підготовка із заявлених професій, тому випуск кваліфікованих робітничих кадрів з таких  професій  як столяр будівельний, паркетник; швачка, кравець; слюсар із складання металевих конструкцій. електрогазозварник; діловод, адміністратор, обліковець, автослюсар є важливим для задоволення потреб регіону в робітничих кадрах та для розвитку навчального закладу в цілому.

Дирекція ліцею разом з профспілковою організацією звертають належну увагу на соціальний розвиток колективу, створюють для працівників відповідні умови праці, відпочинку та оздоровлення.

Облаштований мультимедійним обладнанням конференцНова покрівля адміністративного корпусу

Оновлена майстерня електрогазозварниківВиробниче навчання у оновленій майстерні електрогазозварниківВиробниче навчання у оновленій майстерні електрогазозварників

Сучасна майстерня для професії автослюсарСтанки для балансування шин та шиномонтажуНова майстерня автослюсарів