Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.
  Бути добрим обліковцем  означає:
 • уміти точно вираховувати;
 • уміти правильно комбінувати;
 • уміти акуратно вести записи;
 • сумлінно вести господарські та фінансові книги.


   Обліковець в своїй діяльності використовує форми та методи бухгалтерського обліку на підприємстві. Виконує роботи на різних ділянках бухгалтерського обліку (обліку основних фондів і коштів, товарно-матеріальних цінностей, затрат на виробництво, реалізації продукції і результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунків з постачальниками і замовниками та ін.). Складає звітні калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг). Проводить нарахування та перерахування платежів у державні та інші бюджети та фонди. Перевіряє отримані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов'язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення.

  Випускник повинен вміти: систематизувати отримані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами.

    Оператор комп'ютерного набору

  Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та діловодства, ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань. Заняття з усіх спеціальних дисціплин проводяться з обов'язковим використанням комп'ютерної техніки.

  Професія XXI століття, яка користується великим попитом на ринку праці. Комп'ютерна техніка на даний час досягла в своєму розвитку настільки високого рівня, що перетворилась в одну з важливих сторін оточуючої людину дійсності. Використання та подальше впровадження таких технологій вимагає достатньої кількості професіоналів.У наш час бурхливого росту інформаційних технологій виникає потреба у великій кількості людей, з умінням працювати на комп’ютерній техніці. Ці вміння і знання значно підвищують культуру праці, її продуктивність у багатьох сферах діяльності людини.

  Оператор комп'ютерного набору повинен уміти не тільки працювати на локальному комп'ютері, а й проводити монтаж та налагодження комп'ютерних мереж. В ліцеї для цього змонтована локальна мережа, що охоплює комп'ютери в двох кабінетах . Локальна мережа ліцею забезпечує роботу в Інтернеті на всіх робочих місцях учнів і співробітників.

  Учні вивчають такі програми:

  Microsoft Windows XP, включно з додатками;
  Інтернет-браузер Microsoft Internet Explorer;

  Текстовий редактор Microsoft Office Word;

  Електронні таблиці Microsoft Office Excel;
  База даних Microsoft Office Access;                                           
  Презентація Microsoft Office PowerPoint;
  Поштова програма Microsoft Office Outlook;

  Графічний редактор Adobe Photoshop;
  Видавнича система Microsoft Office Publisher ;


   Випускник повинен вміти:

  • працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;
  • працювати в графічному редакторі;
  • працювати з електронними таблицями, виконувати обчислення;
  • виконувати операції з базами даних;
  •  оперувати з файлами та здійснювати запис на носії інформації;
  • здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
  • працювати з мережею Internet, електронною поштою;
  • готувати до роботи устаткування та додаткове обладнання;
  • керувати режимами та використовувати периферійне обладнання, системи передавання (приймання) даних;
  •  своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;
  • переносити текст на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
  • у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство;
  •  виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.
   

   Сфера професійного використання випускника:

  • обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;
  • комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
  • обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

  Випускник повинен знати:

  •  правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;
  • технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується;
  •  послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах);
  •  стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
  •  діловодство;
  •  правила орфографії та пунктуації;
  •  технічні вимоги до комп’ютерного обладнання, витратних матеріалів для принтера;
  •  основи організації праці;
  •  основи законодавства про працю;
  •  правила захисту інформації;
  •  інформаційні технології.

   Випускник, може працювати на підприємствах, об'єднаннях, установах різних форм, власності, в банківських установах, у видавництвах, редакціях, в офісах фірм за напрямками:

  - оператор комп'ютерного набору (створення та редагування складних текстових документів, володіння методом "сліпого" десятипальцевого методу набору. Робота з друкуючими пристроями різних типів);

  - офіс-менеджером (ведення діловодства, ефективне використання засобів обчислювальної, друкарської, копіювальної та іншої офісної техніки, застосування сучасних технічних засобів і технологічних процесів оброблення документів і інформації, створення анімованих презентацій);

  - верстальник (професійна верстка друкованих видань засобами комп’ютерної верстки, створення макетів видань та стилів, додрукова підготовка);

  - оператор з обробки баз даних (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації, основи бухгалтерського обліку);

  - дизайнер комп'ютерної графіки (створення об'єктів ділової та ілюстративної графіки, рекламних проспектів та інших видів друкованої продукції);

  - використання інформаційних ресурсів мережі Internet (пошук та обмін інформацією, користування електронною поштою і т.д.);

  - дизайнер презентацій та комп'ютерної анімації сторінок, простих Online ігрових програм і т.д.);

  Професію можна отримати в нашому ліцеї.