ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВНУТРШЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Державна цільова підтримка дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, які навчаються у державних або комунальних закладах передбачена державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти (стаття 44-1 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 №  975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти надається у вигляді:

   1) повної оплати навчання для здобуття професійної (професійно-технічної), освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства);

   2) часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 673;

   3) першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної (професійно-технічної освіти або відповідним державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;

   4) соціальної стипендії - для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;

   5) безоплатного забезпечення підручниками за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;

   6) безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;

   7) безоплатного проживання в учнівських гуртожитках.

   Документами, що підтверджують право на одержання державної цільової підтримки, є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

 

Посилання на безкоштовні відеоуроки, презентації з української мови

Всеукраїнська школа онлайн
Доступна освіта
YouTube-канал Міністерства освіти і науки України (відеоуроки з української мови)
Експрес-уроки української мови Олександра Авраменка 

Всеосвіта Національна освітня платформа – «Бібліотека методичних матеріалів»
YouTube-канал (презентації з української мови)
Презентації з української мови
Онлайн-тестування «Майстер-тест» (каталог тестових завдань з української мови)
На Урок (тести з української мови)
Тренажер з правопису української мови