Основним напрямком навчально-виховної роботи є виховання особистості, яка усвідомлює належність до певної держави, що наділяє її правами і обов’язками, якій притаманні такі риси:

-          національна свідомість соціальна активність;

-          професійна компетентність;

-          висока правова культура;

-          толерантність.

Мета виховної роботи – це формування громадянина через його політичну, правову, трудову, економічну, культуру освіченості, через практичну участь у суспільно значущих справах.

Для реалізації цієї мети в ліцеї існує чітко визначений річний план виховної роботи, що передбачає такі осн6овні напрямки виховання учнів:

-         формування навчально-педагогічного колективу;

-          військово-патріотичне виховання;

-          фізичне виховання;
-          правова пропаганда;

-          робота з батьками;

-          родинне виховання;

-          санітарно-гігієнічне виховання;

На основі річного плану майстри, класні керівники, вихователі ведуть свою плануючу документацію, враховуючи особливості навчальних груп та окремих учнів.

Позаурочна виховна робота ліцею проводиться в таких формах:

-          масові загальноліцейні заходи;

              

-          виховна робота класного керівника і майстра виробничого навчання з групою;

-          робота бібліотеки;

                      

-          діяльність гуртків;

                      

-          спортивно-оздоровчий напрямок;

-          робота з батьками;

-          участь в обласних та районних конкурсах, спортивних змаганнях;

                     

-          діяльність Ради профілактики правопорушень, Ради гуртожитку;

-          учнівське самоврядування тощо.

Для проведення ефективного виховання учнів педколектив, в першу чергу, вивчає новоприбулий контингент. Вже на першій виховній годині в кожній навчальній групі проводиться анкетування, метою якого є виявлення учнів з неповних, багатодітних сімей, дітей-сиріт, учнів, які перебувають на обліку в міліції.

В ліцеї постійно проводяться виховні години, години інформації в навчальних групах, працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної та декоративної-вжиткової творчості. Ось, уже протягом багатьох років колектив Духовного оркестру підтверджує звання народного. Тому мешканці міста і району завжди з захопленням зустрічають виступ колективу Духовного оркестру.


Колектив ліцею бере активну участь в обласних оглядах-конкурсах, фестивалях, виставках тощо.

Досить впевнено виступають на обласних і районних змаганнях спортсмени нашого ліцею, які здобувають призові місця.