Мета роботи бібліотеки:
         Йти в ногу з часом, залишаючись носієм «прекрасного, доброго, вічного, і виконуючи інформаційну функцію у тісному зв’язку з виховною, естетичною і культурологічною. Забезпечення літературою та інформацією навчально-виховного процесу і наукових досліджень, а також розповсюдження знань, духовного і інтелектуального навчання і культури.

       Бібліотека древня і вічно юна оселя людського розуму. Саме бібліотека є скарбницею інформації в ліцеї, основні завдання якої – це забезпечення інформаційних потреб учнів і педагогів.
     Бібліотека ХХІ століття бере на себе відповідальність за підготовку читачів до майбутніх змін у суспільстві, надаючи їм різні інформаційні можливості та навчаючи їх сучасним технологіям отримання знань.
       Бібліотека – це місце виховання і навчання. Читачі бібліотеки отримають унікальну можливість необмеженого доступу до інформації та знань, до світових наукових ідей і творчих розробок, до культурного продукту, необхідного для розвитку особистості та її самореалізації.
         Кожен читач, зареєстрований у формулярі, має право обмінювати книги. Термін, на який можна отримати літературу, визначається відповідно до "Правил користування бібліотекою".
    
Необхідною умовою успішної роботи бібліотеки з усіма категоріями користувачів є добре організований довідково-бібліографічний апарат. В бібліотеці є: алфавітний, систематичний каталоги, систематична картотека газетно-журнальних статей, краєзнавча картотека, картотека інноваційних технологій.
     
Сьогодні бібліотека ліцею має умови, які сприяють формуванню інформаційної культури учнів, їх самостійної активності, а також підвищенню професійної компетентності за допомогою нових інформаційних технологій. У користувачів з'явилася змога отримувати необхідну інформацію не тільки за допомогою наявного книжкового фонду, а й за допомогою всесвітньої мережі Інтернет. Нові інформаційні технології широко впроваджуються в практику роботи бібліотеки.
        Основу бібліотеки ліцею складають книги. Книга завжди була наймогутнішим засобом просвіти. Книжковий фонд бібліотеки ліцею є універсальним. У бібліотеці налічується понад 38 тисяч примірників.
         Популярними формами роботи бібліотекаря є книжкові виставки. Оформлені та постійно діють книжкові виставки і тематичні полички ("Молодь за здоровий спосіб життя", "Рідна мова-це мова предків і рідної землі", "Людина і довкілля", "Люби і знай свій рідний рай», «Радимо прочитати». «На допомогу класним керівникам» та б.і.), які охоплюють усі напрями виховання.
         Масова робота у бібліотеці також є складовою системи виховання роботи в ліцеї. Адже масовий захід – це і пропаганда книги різної тематики і бібліотеки, виховання та навчання учнів, їх розвиток. Проводяться масові заходи різної тематики.