Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Повинен знати:

 • основні відомості про загальну будову автомобілів;
 • порядок складання простих складових одиниць;
 • прийоми ізолювання та паяння провідників електрообладнання автомобілів;
 • способи виконання кріпильних робіт та мастильних робіт, обсяги робіт з технічного обслуговування; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів;
 • основні механічні властивості оброблюваних матеріалів;
 • призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палив; правила застосування і користування пнемо-інструментом і електроінструментом;
 • основні відомості  про систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості; основи електротехніки і технології обробки металів у обсязі виконуваної роботи; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів, рідин;
 • основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми;
 • основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;
 • поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичними, пневматичними та електричними приладами;
 • основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей  машин, теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки.

Повинен уміти:

 • виконувати роботи з розбирання  вантажних та легкових  автомобілів, (окрім спеціальних, дизельних, інжекторних і газобалонних), автобусів з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22, причепів, напівпричепів і мотоциклів;
 • здійснювати ремонт, складання простих агрегатів і складових одиниць  автомобілів із заміною окремих частин і деталей;
 • знімати та встановлювати просту освітлювальну арматуру, ізолювати та паяти провідники;
 • виконувати роботи з технічного обслуговування автомобілів, усувати виявлені дрібні несправності;
 • виконувати слюсарну обробку деталей за 12–14  квалітетами із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальними приладами;
 • виконувати роботи з ремонту і першого технічного обслуговування не складних автомобілів, їх вузлів, агрегатів і систем під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації, а  саме: карбюраторних і задньопривідних автомобілів.

Загальнопрофесійні вимоги

  Повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;   
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, правової бази розвитку підприємства, механізму заснування власної справи, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, підприємницького права, підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності

  Сфера професійного використання випускника

Технічне обслуговування та ремонт  автотранспортних засобів.

Рихтувальник кузовів

Повинен знати:

 • слюсарну та жерстянську справу;
 • види та типи всіх основних кузовів легкових, вантажних кузовів та автобусів;  
 • загальну будову кузовів;
 • призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів;
 • основні механічні властивості оброблюваних матеріалів;
 • призначення і застосування;
 • технологію і методи випрямлення під фарбування деталей облицювання та складових одиниць кузовів вантажних і легкових автомобілів;
 • правила підготовки деталей і складових одиниць кузовів легкових автомобілів під лудіння, ґрунтування;
 • способи виправлення дефектів;
 • правила застосування і користування пнемо - і електроінструментом; причини виникнення внутрішніх напруг і деформацій у зварних деталях, заходи щодо їхнього запобігання та способи їхнього усунення;
 • основні відомості  про систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості;
 • основи електротехніки і технології металів у обсязі виконуваної роботи; правові та організаційні основи безпеки праці;
 • класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів;
 • основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми;
 • правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичними, пневматичними та електричними приладами;
 • основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів;

Повинен вміти:

 • виконувати роботи з розбирання кузовів вантажних та легкових  автомобілів;
 • випрямляння (рихтування) для подальшого фарбування деталей облицювання і складові одиниці кузовів легкових та вантажних автомобілів за допомогою інструменту;
 • усувати корозію або корозійні ділянки деталі;
 • припасовувати складові одиниці, двері вантажних автомобілів з доведенням зазорів та місць сполучення;
 • здійснювати підготовку деталей і складових одиниць кузовів легкових автомобілів під лудіння;
 • зачищати внутрішні й облужені припоєм місця кузова;
 • усувати перекоси прорізів кузова в цілому при відновленні його геометричних форм і параметрів;
 • ремонтувати ушкоджені деталі кузова із заміною чи шляхом застосування ремонтних вставок із підготовлених деталей кузова чи листового металу з наданням йому форми відновлюваної деталі.

Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

 • раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
 • дотримуватися  норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Сфера професійного використання випускника

Робітники, що працюють з тонколистовим металом.