НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
 

1.Статут закладу освіти

2.Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3.Свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти

4.Структура та органи управління закладу освіти

5.Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

6.Перелік професій, за якими здійснюється підготовка у закладі освіти

7.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

8.Мова (мови) освітнього процесу Українська мова

9.Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

10.Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

11.Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

12/1.Результати моніторингу якості освіти 

12/2.Результати моніторингу якості освіти 

13.Річний звіт про діяльність закладу освіти

14.Правила прийому до закладу освіти

15.Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

16.Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

17.Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

18.Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

19.План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

20.Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

21.Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

22. Кошторис1, 2, 3.

23.Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

24.Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

25.Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

26. Вакантні посади

27.Інформація про проведення тендерних процедур