Позитивний досвід

Свалявського професійного будівельного ліцею з упровадження дуальної форми навчання

Виконання стратегічних завдань модернізації освіти в Україні можна досягти лише за умови постійної взаємодії із зацікавленими соціальними партнерами. Ідея дуальної освіти набуває свого поширення та реалізації. Взаємодія освіти з бізнесом, ринком праці – це один зі складників сучасної моделі, затребуваної суспільством. На сьогоднішній день дуальна система підготовки – одна з найефективніших форм підготовки кадрів у світі, яка поширена у промислово розвинених країнах. Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб набуття певної кваліфікації, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах.

З 2020/2021 навчального року у Свалявському професійному будівельному ліцеї за дуальною формою навчання здійснюється підготовка кваліфікованих робітників із професії  електрогазозварник (на базі повної загальної середньої освіти).

Учні групи № 8 разом з майстром виробничого навчання на підприємстві.

Робота над впровадженням елементів дуальної системи розпочалася ще у 2019/2020 н. р. Одним із перших партнерів Свалявського професійного будівельного ліцею стало товариство з додатковою відповідальністю «Мукачівський машинобудівний завод», який є одним з найбільших виробників металоконструкцій для машинобудування в Закарпатському регіоні. Провівши моніторинг базових підприємств, керівництво ліцею дійшло висновку, що матеріально-технічна база та виробничі потужності «Мукачівського машинобудівного заводу» найкраще підходять для навчання  за дуальною формою здобувачів освіти з професії електрогазозварник. Водночас і саме підприємство потребує кваліфікованих робітників, яких не потрібно було б перенавчати після прийняття на роботу.

Упродовж 2019/2020 н. р. неодноразово відбувалися засідання творчої групи, до якої входили представники підприємства та ліцею, де обговорювалися умови співпраці. Наступним етапом, відповідно до порядку впровадження елементів дуальної форми навчання, стало підписання двосторонньої угоди та розробка (спільно з роботодавцями) освітніх програм і робочого навчального плану з урахуванням вимог і можливостей підприємства.

Зустріч представників підприємства, адміністрації ліцею та здобувачів освіти.

Окрім того, представники підприємства неодноразово відвідували профорієнтаційні заходи, які проводилися у нашому закладі освіти, де розповідали про свій завод та умови праці на ньому.

З метою наближення навчання учнів до запитів виробництва в навчально-виробничу майстерню електрогазозварників попередньо було закуплено зварювальне обладнання, яке ідентичне тому, що використовується на даному підприємстві. Комплектуючими та матеріалами до нього частково забезпечив завод. Ще один з елементів співпраці – це надання замовлення заводом на зварювальні роботи деталей невеликих розмірів у майстернях ліцею.

 

Зварювальний апарат ідентичний тому, що використовується на заводі

Згідно з робочими навчальними планами з лютого 2021 року на базі ТДВ «Мукачівський машинобудівний завод» розпочалося виробниче навчання на підприємстві. У перший день представник керівництва Сергій Тютюнник провів учням короткий історичний екскурс підприємством, розповів про етапи занепаду та відродження  заводу. Наразі підприємство займає свою нішу в галузі машинобудування та випускає конструкції для спеціальних причепів, які транспортують легкові авто. Масштаби заводу вражають: промислове підприємство розташоване на території понад вісім гектарів, загальна площа виробничих цехів – 39600 м², збереглися навіть будівлі часів становлення заводу – доби графів Шенборнів.

Нині завод вдало поєднує здобутий досвід і сучасні технології виробництва, щоб іти в ногу з часом. Тому прагне виховувати майбутніх кваліфікованих робітників ще під час навчання.

Виробниче навчання за дуальною формою проводилося за погодженим планом під керівництвом наставників на виробництві та майстра виробничого навчання Олександра Дарчі. Для навчання підготовлена аудиторія, де учні щодня отримували теоретичні знання від різних спеціалістів підприємства, а саме: інженера з охорони праці, головного зварника, спеціаліста зі встановлення режимів зварювання, інженера з відділу технічного контролю тощо.

 

Теоретичне навчання на ТДВ "ММЗ"

На час виконання практичних робіт підприємство забезпечило учнів засобами індивідуального захисту та спецодягом. На робочих місцях за кожним здобувачем освіти закріплені наставники. Під час навчання учні навчалися механізованому, автоматизованому, аргонодуговому зварюванні, плазмовому та кисневому різанню на сучасному обладнанні, а по завершенню виробничого навчання вони залишися на підприємстві для проходження  виробничої практики, де мали змогу удосконалити свої професійні вміння та навички.

Проходження учнями групи № 8 виробничого навчання та виробничої практики на ТДВ "ММЗ"

 

 

До переваг дуального навчання належить:

засвоєння учнями  отриманих знань і вмінь на  практиці, проведення навчання на сучасному обладнанні підприємства;

забезпечення хороших умов та оплати праці (учні при проходженні виробничого навчання та практики отримували і стипендію і заробляли кошти);

працевлаштування великої кількості випускників, оскільки вони повністю відповідають вимогам роботодавця;

можливість проходження стажування для майстрів виробничого навчання і удосконалення своїх навичок  та вмінь на новітньому обладнанні;

зменшення матеріального навантаження  на бюджет ліцею.

Фінансовим результатом співпраці між Мукачівським Машинобудівним заводом і Свалявським професійним будівельним ліцеєм стали такі показники: 10000 грн отримано закладом освіти від проходження виробничого навчання та майже 40000 грн – за виробничу практику.

До недоліків або труднощів можна віднести віддалену відстань від закладу освіти (близько 20 км), але це питання було вирішене. Керівництвом ліцею організовано перевезення учнів під час виробничого навчання, а вже при проходженні виробничої практики підприємство надало їм безкоштовний гуртожиток із хорошими умовами проживання.

Але, на жаль, через упровадження загальнонаціонального карантину підприємство також призупинило свою діяльність, що внесло свої корективи у кінцеві результати співпраці.

Свалявський професійний будівельний ліцей і надалі планує продовжувати співпрацю з ТДВ «Мукачівський машинобудівний завод» за дуальною формою навчання та надалі розширювати коло підприємств-партнерів, оскільки дуальна система охоплює два різні навчально-виробничі середовища: підприємство та заклад освіти, що здійснюють спільну діяльність для підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників.