Учитель готується до хорошого уроку все життя.

Така духовна і філософська основа професії й

технології нашого труда; щоб дати учням іскру

знань, учителю потрібно увібрати ціле море світла.

В. Сухомлинський

 

Відповідно до частини шостої статті 18 Закону підвищення кваліфікації - це набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань. Саме тому надзвичайно важливим є те, щоб обрані педагогічним працівником будь-які форми і види підвищення кваліфікації реально призводили до набуття нових та/або вдосконалення наявних компетентностей (знань, вмінь, навичок тощо).

 

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників СПБЛ на 2022 рік

Перспективний  план підвищення кваліфікації  педагогічних працівників ліцею на 2022-2026 р.

Перспективний план стажування майстрів виробничого навчання на 2022-2026 н.р.