Головна » 2018 » Сентябрь » 21 » Збори колективу
10:32
Збори колективу

20 вересня 2018 року у стінах ліцею відбулися загальні збори колективу працівників Свалявського професійного будівельного ліцею.

Мета проведення зібрання вибори кандидата на посаду директора Свалявського професійного будівельного ліцею членами трудового колективу.

На зборах були присутні -   75 осіб і 77-ми працюючих, а також запрошені:

Довганич  Оксана Степанівна - заступник начальника управління – начальник відділу вищої, професійно-технічної освіти та науки департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Славик Ольга Іванівна – заступник начальника управління – начальник відділу організаційно-кадрової та правової роботи управління фінансово-економічної, кадрової, юридичної роботи, бухгалтерського обліку та звітності департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Слюсарєва  Ольга Володимирівна – директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області

Кощак Віктор Йосипович – директор Ужгородського вищого училища торгівлі та технологій харчування, голова ради директорів закладів професійно-технічної освіти області

Мигович Юрій Михайлович – головний інженер товариства  з обмеженою відповідальністю «МІГР»

Головнич Едіта Андрашівна – начальник відділу кадрів товариства з обмеженою відповідальністю «Форшнер Україна»

Збори відбулися за порядком денним:

1.Вибори голови і секретаря зборів.

2.Виступи кандидатів на посаду директора Свалявського професійного  будівельного ліцею з програмами розвитку навчального закладу.

3.Вибори кандидата  на посаду директора Свалявського професійного будівельного ліцею  членами трудового колективу.

І.Слухали

Голову профспілкового комітету Мелеша Г. А., який оголосив про відкриття зборів колективу Свалявського професійного будівельного ліцею та запропонував обрати голову та секретаря зборів.  Викладач Гештень Надія Федорівна запропонувала обрати головою зборів майстра виробничого навчання Дрозда Івана Івановича   та секретарем викладача  Губаній Тетяну Андріївну.

Голосували. Одноголосно.

ІІ Слухали 

Для оголошення порядку ведення зборів слово надається Славик Ользі  Іванівні – заступнику  начальника управління – начальнику  відділу організаційно-кадрової та правової роботи управління фінансово-економічної, кадрової, юридичної роботи, бухгалтерського обліку та звітності департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 Виступили:

Герко Марія Василівна – заступник директора Свалявського професійного  будівельного ліцею з навчально-виховної  роботи, яка  відмітила, що  після деяких вагань все ж вирішила подати заявку на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Свалявського професійного  будівельного ліцею, бо вважає, що 16-літній досвід роботи під мудрим керівництвом  Гуловича М.І.  дасть їй можливість вивести навчальний заклад на новий рівень. Ознайомила присутніх з власним резюме та  програмою розвитку навчального закладу. Стратегічним курсом своєї роботи визначила поглиблення і закріплення позитивних результатів діяльності ліцею, втілення в життя раніше запланованих заходів з розвитку методичної, навчальної  та матеріальної бази ліцею.  Прозорість діяльності адміністрації та турбота про колектив ліцею –  такі, на її думку, основні принципи управління ліцеєм. Обов’язковою є  участь колективу в обговоренні важливих питань та проблем розвитку ліцею, збереження ролі методичних комісій у ліцензуванні, атестації, складанні навчальних планів та розподілі педагогічного навантаження. Заохочення професійного зростання працівників (позачергові атестації, підвищення на посадах тощо), створення резерву кадрів на всіх рівнях адміністрації ліцею,збереження атмосфери шанобливого ставлення до кадрів, особливо молодших працівників і працівників пенсійного віку, створення умов для професійного зростання молодих фахівців – це теж  одні з першочергових завдань  успішного функціонування ліцею. З метою неухильного дотримання антикорупційного законодавства України та недопустимості вчинення корупційних діянь  необхідно, на думку Герко М.В., виносити розгляд цих питань на засідання педагогічної ради та забезпечити прозорість фінансової діяльності і збалансованості бюджету ліцею.  Обов'язковим є збереження, та при потребі, збільшення обсягів регіонального замовлення для усіх ліцензованих професій ,щорічне планування та організація ефективної системної профорієнтаційної роботи, трансформація профорієнтаційної роботи з урахуванням сучасних умов.  Для   організації ефективного навчального процесу  необхідне забезпечення високого рівня практичної підготовки, оновлення та впровадження в навчальний процес наскрізних безперервних програм виробничого навчання та практики, впровадження дуальної форми навчання з підготовки робітничих кадрів, створення  навчально-практичного центру на базі ліцею, забезпечення високих стандартів якості освітніх послуг, стимулювання педагогічних працівників до підготовки навчально-методичних посібників, підручників, впровадження передового педагогічного досвіду, ефективних інноваційних технологій у навчально-виховний процес.  Необхідно запровадити інтеграцію з вищими навчальними закладами І і ІІ рівня акредитації з метою здійснення безперервного навчання.  На сьогодні нагальною  є потреба  у створенні «Учнівської  біржі праці» з метою тимчасового працевлаштування під час літніх канікул.   Формування в учнівської молоді патріотичного світогляду та національної гідності, ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації, становлення самодостатнього громадянина – патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов'язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин –  теж  один з основних  пріоритетів  у роботі навчального закладу.  Важливим  є сприяння волонтерській діяльності серед учнів та педагогічних працівників ліцею, посилення навчально-виховної роботи з контингентом учнів, які потребують особливої соціальної уваги. Для збільшення доходної частини бюджету ліцею слід шукати та залучати різного роду грантів для забезпечення розвитку навчального закладу; організувати залучення коштів спонсорської допомоги, благодійних внесків.  Важливим чинником роботи ліцею є його матеріально-технічне забезпечення та фінансово-економічна стабільність. Матеріально-технічний розвиток ліцею має спрямовуватись на створення сприятливих умов для навчання учнів та роботи педагогічного й обслуговуючого персоналу.   Потреба сьогодення – і розвиток інформаційної бази ліцею: поповнення бібліотечного фонду, оптимізація системи інформування персоналу ліцею  та учнів  про нові надходження навчальної та наукової літератури. Збільшення фінансування на придбання навчальних підручників та періодичних видань. Створення сучасної електронної бібліотеки.  Максимальне  використання  можливості  реалізації проектів із європейськими партнерами в рамках міжнародних освітніх програм.

    Власик Олександр Володимирович – заступник директора Свалявського професійного  будівельного ліцею з навчально-виробничої  роботи.

У своєму виступі намітив  конкретні завдання, які необхідно першочергово вирішувати  колективу ліцею в новому  навчальному році, окреслив пріоритети розвитку навчального закладу. Це, насамперед, організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесу на принципах демократизму, гуманізму. Прозорість діяльності адміністрації та турбота про колектив ліцею. Обов’язкова участь колективу в обговоренні важливих питань та проблем розвитку ліцею. Своєчасна виплата заробітної плати, стипендій, відпускних та коштів на оздоровлення. Матеріальне та моральне заохочення працівників за досягнення успіхів у роботі. Збереження педагогічного колективу та колективу навчального закладу в цілому. На порядку денному і запровадження дуальної форми навчання. Співпраця з підприємствами-замовниками робітничих кадрів. Ефективне вирішення плану регіонального замовлення: ліцензування та упровадження нових професій ;щорічне планування та організація ефективної системної профорієнтаційної роботи; запровадження та організація роботи з абітурієнтами.  Обов'язковим сьогодні є створення комплексного механізму працевлаштування  учнів  після закінчення ліцею. Це  запровадження бази даних випускників.  Слід запровадити розміщення резюме, портфоліо кращих учнів на сайті ліцею.  Основним напрямом діяльності ліцею є організація ефективного навчального процесу, який повинен враховувати вимоги ринку праці та роботодавців. У виховній роботі  важливою є пропаганда європейських цінностей та патріотичного ставлення до своєї країни. Виховання в учнів поваги до національних, духовних, історичних, культурних цінностей держави. Посилення навчально-виховної роботи з контингентом учнів, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. Пропаганда здорового способу життя, боротьба з шкідливими звичками , проявами боулінгу серед учнівської молоді, сприяння роботі спортивних гуртків та секцій, постійне оновлення спортивного  інвентаря.У фінансово-господарській діяльності необхідним є  забезпечення прозорості фінансової діяльності та збалансованості бюджету. Оптимізація розподілу бюджетних фондів ліцею.  Спрямування фінансових ресурсів на виплату заробітної плати, виплата стипендій, придбання обладнання для майстерень і кабінетів. Розгляд розподілу бюджету ліцею, звіт про виконання бюджету. Для збільшення доходної частини бюджету потрібне  залучення коштів спонсорської допомоги, благодійних внесків, коштів від інших видів діяльності,  збільшення доходів від виробничої практики,  випуск продукції у майстернях та її реалізація ,надання послуг населенню.  З метою покращення матеріальної бази ліцею заплановано проводити постійний благоустрій території, поточні ремонти навчальних корпусів, господарських будівель. Провести часткову реконструкцію трубопроводів  та профілактичний ремонт опалювальної системи навчальних майстерень до кінця жовтня 2018 року. Протягом 2018 – 2019 навчального року забезпечити виконання плану заходів з енергозбереження. Поповнити матеріально-технічну базу кабінетів сучасним обладнанням та інвентарем.  Зокрема, обладнання кабінетів мультимедійними дошками.

 Серед стратегічних напрямів розвитку  навчального закладу Власик О.В. визначив забезпечення навчального закладу  кваліфікованими майстрами виробничого навчання, удосконалення організації навчально-виробничого процесу,  зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів, щорічне проведення із центрами зайнятості моніторингу регіональних потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках,  розширення спектру професій підготовки, перепідготовки робітників із числа незайнятого населення, доукомплектування навчальних майстерень сучасним обладнанням, збільшення обсягів випуску продукції в майстернях та її реалізації, надання послуг населенню. .  Кінцевим результатом навчального процесу є формування кваліфікованого робітника, конкурентоспроможного на ринку праці, забезпечення підготовки випускника, який не лише зможе успішно реалізувати себе на вітчизняному ринку праці, але і продовжити навчання у провідних вищих навчальних закладах для здобуття більш високого кваліфікаційного рівня.

Липчак С.Ю. – викладач спецтехнології  з професії газозварник ,наголосив, що вже за період  роботи  Власика О.В.  на посаді заступника директора з НВР значно збагатилась матеріальна база ліцею, зокрема, майстерень газозварників, планується переобладнання кабінету спецтехнології, запроваджується модульна система навчання. Особлива увага – дуальному  навчанню.

Партека Б.О. –  майстер в/н з професії ОКН, відмітила, що їй сподобалась програма розвитку ліцею Власика О.В., де чітко і конкретно визначені завдання забезпечення регіонального замовлення, зміцнення матеріальної бази навчального закладу. Сподівається , що на посаді директора  Власик О.В. продовжить традиції ліцею та успішні починання попереднього керівництва.

Бобаль Г.І. - майстер в/н з професії маляр, штукатур – зауважила, що деякий час працювала старшим майстром разом з заступником директора Власик О.В.  і відмітила , що молодий керівник завжди прислухався до порад старших колег , багато чому навчився від Гуловича М.І.  Енергійний, комунікабельний, вимогливий , перспективний. Впевнена ,що продовжить роботу по зміцненню матеріальної бази як майстерень, так і кабінетів.

Дувалко О.О. – викладач іноземної мови - сказала , що сьогоднішні збори -  важлива подія у житті ліцею. Обираємо керівника, який має продовжити і примножити здобутки ліцею при попередньому  директорі. Обоє кандидатів  достойні цієї посади. У Герко М.В.  досвід виховної роботи  як з учнями, так і з педколективом.  Вона вміє спілкуватися з людьми. Енергійна, працездатна. Але  глибоке переконання викладача в тому, що керівником  такого закладу /як і головою сім'ї/ повинен бути чоловік. У Власика О.В.  - молодість, енергія, заповзятість, здорові амбіції, бажання вчитись і працювати . Це робить його більш перспективним на посаді директора.

ІV Слухали

Голову зборів Дрозда І.І., який запропонував провести  таємне голосування.

/Проголосували одноголосно/

Процедура  таємного голосування:

-обрано лічильну комісію у складі 4-х чоловік:

Дарчій О.І., Попович М.М. ,Дьолог В.В., Маркович М.М.

-роздано  75 бюлетенів для таємного голосування

Результати голосування:

За Герко МВ.—19 голосів;

За Власика О.В. –56  голосів

Ухвалили

Обрати кандидатом на посаду директора Свалявського професійного будівельного ліцею Власика Олександра Володимировича

Виступили:

Мигович Юрій Михайлович – головний інженер товариства  з обмеженою відповідальністю «МІГР». Наголосив ,що давно співпрацює з колективом ліцею, як голова екзаменаційної комісії постійно присутній на випускних кваліфікаційних іспитах. Відмітив здобутки учнів з обраних професій. Вони добре проявляють себе і  під час виробничої практики , і після закінчення ліцею при працевлаштуванні. Висловив сподівання , що новий директор буде продовжувати співпрацю з роботодавцями.

Головнич Едіта Андрашівна – начальник відділу кадрів товариства з обмеженою відповідальністю «Форшнер Україна». Зазначила, що навчання молоді професіям-гостра потреба нашого суспільства. У «Форшнер Україна» проходять практику здебільшого електрики і зварники. Розпочато роботу по залученню ліцею у підготовку спеціалістів  конкретно по профілю товариства «Форшнер Україна». Бажає новому директору спільно з керівництвом області чим скоріше втілити ці вкрай необхідні завдання в життя і готувати кадри для товариства «Форшнер Україна».

Кощак Віктор Йосипович – директор Ужгородського вищого училища торгівлі та технологій харчування, голова ради директорів закладів професійно-технічної освіти області. Сподівається ,що і новообраний директор і його заступники зроблять все, щоб і надалі був тісний зв'язок ліцею з роботодавцями. Обоє кандидатів виступили з хорошими програмами. І якщо об'єднати їх зусилля, то зможуть втілити в життя всі накреслені завдання. звичайно, голосування колективу має дорадчий характер. Але конкурсна комісія намагатиметься прислухатись до думки колективу. Вітає обох кандидатів і сподівається на їх співпрацю.

Слюсарєва  Ольга Володимирівна – директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області. Сказала ,що не так давно на екрані  мультимедійки  у цьому залі гортали сторінки 70-тирічної історії ліцею. А сьогодні гортались сторінки нової історії навчального закладу. Це символічно. І хоча колектив ліцею відчуває виклики сьогодення /і зменшення контингенту, і матеріальні проблеми, і проблеми у співпраці з роботодавцями/. Але є сподівання, що нове керівництво ліцею не лише продовжить, а й примножить досягнення колективу.

Славик Ольга Іванівна – заступник начальника управління – начальник відділу організаційно-кадрової та правової роботи управління фінансово-економічної, кадрової, юридичної роботи, бухгалтерського обліку та звітності департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Наголосила , що посада директора ліцею дуже відповідальна. І хоча голосуванням колективу обраний сьогодні Власик О.В., рішення буде прийматися конкурсною комісією.  Потім іде процедура затвердження, де будуть враховуватися і професійні якості кандидатів, і їх перспективність, і їх особисті якості та взаємовідносини з колективом. Після всіх процедур і інстанцій департамент освіти і науки облдержадміністрації затверджує і заключає договір з директором спочатку на один рік, а потім, за умови плідної праці, на 5 років.  Бажаємо, щоб новий директор справдив наші сподівання. Успіхів вам у вашій нелегкій праці.

Довганич  Оксана Степанівна - заступник начальника управління – начальник відділу вищої, професійно-технічної освіти та науки департаменту освіти і науки облдержадміністрації.  Підкреслила відрадність того факту,що в колективі  знайшлися аж дві особи, які виявили бажання балотуватися на посаду директора, робота якого не з легких і дуже відповідальна. Це приємно. Їм і надалі працювати разом. Тому обов’язково треба знайти спільну мову і взаєморозуміння. Бажаємо їм зростання, творчої наснаги і плідної співпраці.

Категорія: Новини | Переглядів: 95 | Додав: morishka25 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar